Podzimní zkoušky psů

27.08.2018 15:45

ČMMJ z.s., Okresní myslivecký spolek KLADNO

 

pořádá

 

P O D Z I M N Í    Z K O U Š K Y

 

dne 20.10. 2018 – HS SLATINA, okr. Kladno

 

Sraz účastníků v 8,00 hodin v hostinci Blevice na návsi

 

Zahájení zkoušek v 9,00 hodin.

 

Organizace………………………………………………… OMS Kladno

Administrativní práce……………………………………… ing Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích………………………………………. deleguje OMS ČMMJ Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ. Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze.

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

 

V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce od pořadatele, uhradí na místě zástupci pořádající organizace (řediteli zkoušek) jednorázový poplatek 100 Kč. Požadavek na střelce- uvést v přihlášce.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

 

Občerstvení (snídaně a oběd) zajištěno, snídaně formou ,,rautu“, v restauraci v Blevicích, ráno je třeba nahlásit jméno a počet osob personálu restaurace.

 

Poplatky za zkoušky:

Účastníci - členové ČMMJ z okresu Kladno 600,- Kč

- členové ČMMJ z jiných okresů 750,- Kč

- nečlenové ČMMJ 900,- Kč

 

Přihlášku zašlete na adresu omskladno@seznam.cz, poplatek na účet OMS Kladno (č.ú. 2900801611/2010) nejpozději do 15.10.2018, var.s. - tet. číslo psa, případně v poznámce PZ a jméno psa. Přihláška je závazná po zaplacení poplatku.

 

Případné dotazy – tel.: PO, 9 – 16:00.: . tel.: 606 646 844 –sekretariát OMS Kladno, 603 721 382

724 524 458 – Viktor Veselý předseda KK OMS