Podzimní zkoušky ve Vraném

22.10.2017 10:52

21. října 2017 uspořádal ČMMJ OMS Kladno v honitbě Mysliveckého spolku Vraný podzimní zkoušky ohařů. Zúčastnilo se 17 ohařů, kteří byli rozlosováni do tří skupin. Počasí bylo ideální, honitba skýtala vhodné terény i krytiny. Mnozí psi narazili na divokou zvěř, pořadatelé zajistili i potřebné množství zvěře odchované.

Všichi psi mohli být tedy kvalitně vyzkoušeni.

Výsledky některých psů však byly určitým zklamáním, především pro jejich vůdce. Neuspělo 6 psů. Osm  bylo hodnoceno první cenou, jeden druhou a dva třetí cenou.

Nejlepšího výsledku dosáhl německý drátosrstý ohař, vedený Bohuslavem Mužákem, který dosáhl plného počtu 300 bodů. Druhé místo obsadil německý krátkosrstý ohař, vedený Stanislavem Datlem s 295 body. Třetí výmarský krátkosrstý ohař Ing. Miloše Baláka na třetím místě získal 291 bod.

Závěrečnou kynologickou akci tohoto roku, pořádanou OMS Kladno , můžeme hodnotit jako zdařilou. Uznání a poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Zejména členům a funkcionářům MS Vraný i rozhodčím. Pohostinství ve Vrbičanech poskytlo účastníkům dobré zázemí.

Myslivecké kynologii zdar!