Pozvánka na okresní myslivecký sněm

22.04.2022 00:00

 OMS Kladno pořádá

ve čtvrtek 12.5.2022 od 16:30

Okresní myslivecký sněm v prostorách bývalého SONP Kladno

v zasedací místnosti Odborové rady SONP, Huťská 1496

Program: 1. Zahájení

                2. Vystoupení Ing. Vlastimila Nevrkly, jednatele firmy Ekoplant, s.r.o.

                     k zabránění ztrátám na zvěři s využitím výrobků této firmy

                3. Volba komisí návrhové a pro přípravu usnesení

                4. Zprávy předsedů odborných komisí

                5. Zpráva okresní dozorčí rady

                6. Kontrola usnesení z posledního sněmu

                7. Zpráva předsedy o stavu a finančním hospodaření OMS

                8. Rozpočet na rok 2022

                9. Plán činnosti na rok 2022 a 1. pol. 2023

              10. Diskuse

              11. Usnesení

              12. Závěr