Přednáška k ochraně srnčí zvěře

13.03.2023 20:16

Rádi bychom vás pozvali na přednášku k záchraně srnčat při senoseči

 

OMS ve spolupráci s firmou EKOPLANT, s.r.o. a  spolkem

Zachraň srnče pořádá přednášku k záchraně srnčat při sečení.

Přednáška je plánována na 11.4.2023 od 16.00 hod

v zasedací místnosti Odborové rady SONP Kladno,Huťská ul. 1496

 

https://www.pacho-lek.cz/g2/Na-zachranu-srncat