Přednáška o černé zvěři

22.09.2021 20:07

Situace s nebezpečím rozšíření afrického moru prasat vyvolává vážné obavy. Nákazová situace v Německu, Polsku a na Slovensku není dobrá, ohniska nákazy jsou již v blízkosti naších hranic. Cest a způsobů šíření nákazy je mnoho. Jednou z nich je i migrace nakažených jedinců. Kolem pohybu divočáků v honitbách

i mimo ně, tedy na velké vzdálenosti, koluje mnoho neověřených a nesprávných názorů. Touto problematikou se dlouhodobě zabývá Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

Shromáždil množství pozorování a výsledků telemetrického sledování, které mohou praktickým myslivcům dát mnoho cenných informací, ketré mohou využít v praxi. Okresní myslivecký spolek Kladno připravil jeho přednášku na téma        Prostorová aktivita černé zvěře, která se uskuteční dne 14. října 2021 od            17 hodin v motorestu v Žilině u Kladna.

Pro členy ČMMJ je účast zdarma, pro nečleny 50 Kč.

Zveme všechny , kteří se zajímají o černou zvěř k účasti na této zajímavé akci.

Myslivecká komise OMS Kladno