Proběhly myslivecké zkoušky

18.10.2017 09:56

V neděli 15. října 2017 se uskutečnily v Penzionu Žilina zkoušky uchazečů o první lovecký lístek. Ti absolvovali napodzim minulého roku teorerický kurz a poté roční praxi v honitbách. Z patnácti přihlášených se jich dostavilo třináct. Tři ženy a 10 mužů. Jak už to bývá, ženy prokázaly lepší znalosti. Přípravě na zkoušky věnovaly nesporně více času a úsilí, než muži. Všechny rři prospěly s vyznamenáním. Sedm mužů u zkoušky prospělo, tři neuspěli z jednoho předmětu. Opravnou zkoušku z tohoto předmětu mohou vykonat v lednu příštího roku.

Všem novým myslivcům k úspěšnému  vykonání zkoušky blahopřejeme a přejeme brzké zapojení do myslivecké praxe.

Potěšitelné je, že mnozí z nich se již stali čeny ČMMJ.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.