Propozice, všestranné zkoušky ohařů

09.09.2019 12:58
Případné dotazy – tel.: PO,  9 – 16:00.: . tel.: 606 646 844- sekretariát OMS Kladno nebo  603 721 382.                  Po telefonické domluvě s panem Jaroslavem Linhartem (605 202 124) je možný nácvik na VZ ČMMJ z.s., Okresní myslivecký spolek  KLADNO 
 
Pořádá ve spolupráci s MS Vraný 
 
V Š E S T R A N N É   Z K O U Š K Y   OHAŘŮ     12. - 13.10.  2019 – VRANÝ u Slaného, okr. Kladno 
 
Sraz účastníků   8,00  hod Kulturní dům ve Vraném     50.3257039N, 14.0188269E Zahájení zkoušek 8,30 -9,00 hod, losování do skupin, veterinární přejímka Odjezd do honitby v 9,15 hod Zahájení druhý den13.10. se upřesní v sobotu 
 
Organizace………………………………………………… OMS Kladno Administrativní práce……………………………………… Ing. Stanislava Ledvinková Delegace rozhodčích………………………………………. deleguje OMS Kladno Ředitel zkoušek ……………………………………………. Ing. Miloslav Zázvorka Vedoucí skupin……………………………………………… členové pořádajícího MS 
 
Všeobecná ustanovení a pokyny pro vůdce všestranných zkoušek: Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání, zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ.  Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, leptospiroze, parvoviroze a další. Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny. 
 
Vůdce, který bude střílet sám, předloží lovecký lístek, zbrojní průkaz, pojištění k výkonu práva myslivosti a průkaz zbraně. V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce od pořadatele, uhradí na místě zástupci pořádající organizace, jednorázový poplatek 200 Kč. Požadavek na střelce nutno uvést v přihlášce. 
 
Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít s sebou vodítko na psa, dále vše potřebné dle Zk. řádu k předvedení psa na VZ. Volné pobíhání psů je nepřípustné! 
 
 
 
Poplatky za zkoušky: zasílejte na účet OMS Kladno, bez zaplacení poplatku není přihláška platná, Var.symbol uveďte číslo Vašeho psa, případně tel. číslo. 
 
Účastníci - členové ČMMJ z okresu Kladno                 1500,- Kč                    - členové ČMMJ z jiných okresů                   2000,- Kč                    - nečlenové ČMMJ                                         3000,- Kč 
 
 
 
Případné dotazy – tel.: PO,  9 – 16:00.: . tel.: 606 646 844- sekretariát OMS Kladno nebo  603 721 382.                  Po telefonické domluvě s panem Jaroslavem Linhartem (605 202 124) je možný nácvik na VZ