Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře

04.05.2013 12:07

 

Informace
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., připravil na základě zadání
Ministerstva zemědělství „Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu,
pohlaví a věku“. Materiál má sloužit především pro účely Policie ČR, pro první ohodnocení
upytlačené zvěře a orientační posouzení toho, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek.
V příloze Vám zasíláme na vědomí uvedený sazebník, který byl konstruován dále
uvedeným postupem. Základní filosofie materiálu vychází z kalkulace nákladů na uvedení
věci (honitby)do původního stavu, tj. kalkulace nákladů na navrácení obdobného jedince
druhu do honitby. Výhodou tohoto postupu je, že řeší problém ocenění ekologické škody
(odčerpání jedince z populace a ekosystému) a chovné hodnoty, jejichž finanční ohodnocení
je často problematické. Struktura ohodnocení minimálních nákladů na navrácení upytlačeného
jedince do honitby je následující: náklady na odchyt jedince (imobilizace, odchytové zařízení,
práce, atd.), náklady na nákup jedince (cena zvěřiny, cena lovu-trofeje), veterinární úkony
(vyšetření, vakcinace, atd.), náklady na transport a transportní zařízení, náklady na
karanténování a adaptaci zvěře (zařízení, manipulace, atd.), administrativní náklady.
Dále uvedené náklady kalkulované na uvedení věci do původního stavu prostřednictvím
navrácení podobného jedince, jsou jak již bylo řečeno minimální a byly stanoveny pro první
orientaci při posuzování ceny protiprávně ulovené zvěře. Stanovení reálné ceny kusu podle
trofejové hodnoty, chovné hodnoty v konkrétní populaci, atd., zůstává prací soudního znalce,
avšak jím stanovená cena by neměla být (kromě výjimek – např.nemocný kus), nižší než
doporučená cena minimální.
Uvedený sazebník minimálních hodnot zvěře byl konzultován s experty z Lesnické fakulty
Zemědělské univerzity v Praze, bylo dosaženo dobré shody s výsledky hodnocení ceny zvěře
metodou doc.Ing.Josefa Feuereisela, Ph.D., a materiál byl úspěšně prezentován na semináři
v Parlamentu ČR, kde byl kladně přijat i ze strany zástupců Státního zastupitelství a Unie
soudních znalců. Sazebník minimálních hodnot byl akceptován Policejním prezidiem a je již
k dispozici příslušníkům policie ČR, kteří řeší případy pytláctví.
Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře
Jelen evropský Prase divoké
Jelen: 29 300 Kč Kňour: 22 900 Kč
Laň: 24 800 Kč Bachyně: 17 700 Kč
Kolouch: 22 600 Kč Lončák (sele): 17 400 (9800) Kč
Daněk skvrnitý Zajíc polní
Daněk: 26 300 Kč (bez rozdílu pohlaví)
Daněla: 23 300 Kč Celkem: 3 900 Kč
Daňče: 22 300 Kč
Srnec obecný Bažant obecný
Srnec: 15 900 Kč (bez rozdílu pohlaví)
Srna: 14 100 Kč Celkem: 3 100 Kč
Srnče: 13 900 Kč
Sika japonský Bažant královský
Sika Dybovského Kohout: 3 900 Kč
Jelen: 26 300 Kč Slepice: 3 100 Kč
Laň: 23 300 Kč
Kolouch: 22 300 Kč
Jelenec běloocasý Krocan divoký
Jelen: 26 300 Kč Krocan: 5 600 Kč
Laň: 23 300 Kč Krůta: 3200 Kč
Kolouch: 22 300 Kč
Muflon
(Koza bezoárová)
Muflon (kozel): 31 500 Kč
Muflonka (koza): 22 300 Kč
Muflonče (kůzle): 22 000 Kč
Králík divoký, ondatra pyžmová, liška obecná, kuna lesní, kuna skalní a další:
4 800 Kč
Ostatní zvěř pernatá
(lovné druhy kachen, husy, lyska černá, holub hřivnáč a další druhy pernaté zvěře)
3 200,- Kč
Kontaktní adresa: Ing.František Havránek, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v.v.i., tel.: 605264633, e-mail: fhavranek@centrum.cz