Okresní myslivecký sněm, předběžná informace

25.06.2020 17:20

18. června 2020 se konal v Hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném volební myslivecký sněm. Účast byla nízká, jen 39 členů. 

Byly podány zprávy předsedů komisí a předsedy Okresní dozorčí rady. Předseda OMS vyhodnotil plnění usnesení z minulého sněmu a podal informaci o činnosti OMR za uplynulé volební období. Jak celkovou činnost, tak zejména finanční hospodaření OMS lze hodnotit jako úspěšné.

Byl schválen hospodářský výsledek za rok 2019, který byl výrazně přebytkový. Schválen byl také rozpočet na rok 2020 a plán činnosti OMS.

Ve volbách kandidovalo 10 uchazečů o členství v OMR. Zvoleno bylo sedm, a to Pavel Adam, Miloslav Bouša, Bc. Pavel Flener, Josef Freiberg, Ing. Petr Frühauf, Markéta Náprstková a Viktor Veselý.  Do ODR byli zvoleni  Lenka Fuksová, Marek Řezníček a Václav Vaidl.

Na ustavující schůzi OMR 22. června byl zvolen předsedou OMS Ing. Petr Frühauf, místopředsedou Bc. Pavel Flener.

Kynologickou komisi povede Viktor Veselý, střeleckou Josef Freiberg, kulturně-výchovnou Markéta Náprstková, mysliveckou Bc. Pavel Flener a Pavel Adam.

Podrobnou zprávu z okresního mysliveckého sněmu přineseme v nejbližších dnech.

Ing. Petr Frühauf