Seminář

10.10.2017 18:11

Pozvánka na seminář Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Katedrou myslivosti a lesnické zoologie pořádá seminář na téma: „Sika - problém nebo spása naší myslivosti? Problematika nekontrolovaného šíření siky japonského, působení škod na lesních porostech a zemědělských plodinách. Ohrožování genofondu jelena evropského“ Seminář se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 9.00 hodin v restauraci Lipovka, Všeruby u Plzně Garant: Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Katedra myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU Praha Přednášející: Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.; KMLZ ČZU Praha Ing. Miloš Ježek, Ph.D.; KMLZ ČZU Praha Ing. Ivan Klik, Lesy ČR – KI Plzeň Ing. Milan Suk, Ph.D. – VLS, s.p., Divize Karlovy Vary Ing. Jiří Peterka, Krajský úřad Plzeňského kraje Ing. Jaroslav Vacek, Česká inspekce životního prostředí Seminář je určen pro myslivce, zemědělce, lesníky, pracovníky státní správy, uživatele a držitele honiteb. Účast na semináři je zdarma. Pro registraci zašlete svoje jméno, příjmení a vysílající organizaci na email: rohla@fld.czu.cz, nebo svoji účast potvrďte telefonicky Ing. Janu Rohlovi na tel. 724 816 216. Registrace bude ukončena 18. října 2017. Další informace jsou dostupné na internetových stránkách Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze: http://katedry.czu.cz/kmlz