Šestý okresní myslivecký ples se vydařil

07.02.2023 14:59

Po dvouleté kovidové přestávce uspořádal okresní myslivecký spolek Kladno již šestý myslivecký ples. Sešel se značný počet myslivců i nemyslivců, kteří se 

dobře bavili. Pozornost a zájem opět vyvolala myslivecká tombola. Zde je na místě poděkovat mnoha sponzorům, kteří přispěli jak finančními prostředky, tak zejména věcnými dary k celkovému úspěch plesu.Zejména dárci spárkaté zvěře přispěli k atraktivitě tomboly, obohatili ji však i ti, kteří věnovali různé potravinářské i jiné dary.  Škoda jen, že mnohé honitby konání plesu ignorovaly.

Přestože ples  se podle názoru většiny přítomných vydařil, došlo i k některým technickým nedostatkům, za které se omlouváme. Byla to jednak závada na zvukové aparatuře , která způsobila zhoršenou kvalitu zvuku zejména na balkoně. A také nedostatečně vytopené prostory domu kultury, které zejména na počátku plesu mnohým pokazily náladu.

Získali jsme nové zkušenosti, které určitě využijeme při přípravě plesu příštího tak, abychom dosáhli dalšího zvýšení jeho společenské úrovně.

"Myslivosti zdar!"

Fotografie z plesu naleznete ve Fotogalerii