Školení k určení věku ulovené spárkaté zvěře

08.05.2018 08:50

OMS Kladno pořádá školení zaměřené na odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře.

Školení se uskuteční 26. srpna 2018 od 9,00 hodin v hotelu " Hejtmanský dvůr " ve Slaném (náměstí).

Polatek pro členy ČMMJ činí 300 Kč, pro nečleny 2.000 Kč.

Uhradit ho lze poukázáním na účet číslo 2900801611/2010, var. symbol 26818, nebo v kanceláři OMS.

V poplatku je zahrnuto občerstvení a odborná publikace.

Současně ohlašte telefonicky nebo emailem zájem o účasti na školení.