Speciální zkoušky z vodní práce

02.07.2015 18:55

Okresní myslivecký spolek ČMMJ KLADNO

 

pořádá

 

S P E C I Á L N Í Z K O U Š K Y  Z  V O D N Í P R Á C E

v sobotu dne 1. srpna 2015 v ŽIŽICÍCH, okr. Kladno

 

Sraz účastníků v 8.00 hodin v motorestu v obci Vítov

 

Zahájení zkoušek v 9.00 hodin.

 

Organizace………………………………………………….OMS Kladno

Administrativní práce………………………………………ing Ledvinková

Delegace rozhodčích……………………………………….deleguje OMS ČMMJ Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Zkoušky se konají za každého počasí, zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ.

Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze.

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování /primovakcinace/ nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

 

V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce od pořadatele, uhradí na místě zástupci pořádající organizace (řediteli zkoušek) jednorázový poplatek 100 Kč. Požadavek na zajištění střelce je nutné uvést do přihlášky.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít s sebou vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

Doprava účastníků na vlastní náklady.

Občerstvení zajištěno.

 

Poplatky za zkoušky:

Účastníci - členové ČMMJ z okresu Kladno 600,- Kč / sleva 33,3% /

- členové ČMMJ z jiných okresů 750,-Kč / sleva 16,6% /

- nečlenové ČMMJ 900,- Kč

 

Případné dotazy – tel.: PO 10.00 - 16,00 hod.:

mob. tel.: 606646844

 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ

 

 

Viktor Veselý, v.r.

předseda KK OMS ČMMJ Kladno