Stanovy mysliveckých sdružení

14.09.2015 20:50

Přikládáme vzory pro tvorbu stanov mysliveckých sdružení a dalších náležitostí, potřebných pro tvorbu a schválení stanov. Návrhy zpracoval Mgr. Tomášek pro potřeby ČMMJ ve třech verzích, které se liší tím, jaké orgány myslivecký spolek zřizuje. V první verzi jde o výbor a kontrolní komisi (vhodné pro větší spolky) v druhé je zřízen pouze výbor a ve třetí verzi pouze předseda (vhodné pro spolky o několika členech).V říjnovém čísle Myslivosti ke stanovám vyjde komentář o tom, která ustanovení stanov lze měnit a jak.

Ing. Petr Frühauf

 

Přílohy - Stáhnout všechny přílohy najednou

wÚvod - povinnosti mysliveckých spolků.doc (76 kB)Zobrazit |Stáhnout
fVzor - návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku.pdf (89 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzor - prezenční listina.doc (62 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzorové stanovy pro MS - předmluva.doc (43 kB)Zobrazit |Stáhnout
wVzor - průvodní dopis.doc (55 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzor - souhlas se zápisem.doc (43 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzor - souhlas vlastníka (fyzická osoba) s umístěním sídla.doc (47 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzor - souhlas vlastníka (obec) s umístěním sídla.doc (46 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzorové stanovy pro MS - verze 1 (výbor + kontrolní komise).doc (109 kB)Zobrazit | Stáhnout
wVzor - zápis ze zasedání členské schůze.doc (57 kB)Zobrazit |Stáhnout
wVzorové stanovy pro MS - verze 2 (výbor).doc (103 kB)Zobrazit |Stáhnout
wVzorové stanovy pro MS - verze 3 (předseda).doc (94 kB)Zobrazit |Stáhnout
 

Plnohodnotná odpověďRychlá odpověď