Tréninky na umělé noře Kožova Hora

15.08.2017 15:21

Tréninky se konají zpravidla v neděli. Předem je nutné kontaktovat pana Lubomíra Hanče, tel. 702 674 377.