Tréninky na umělé noře Kožova hora

21.05.2018 16:14

Tréninky norování na Kožově hoře se konají vždy  každých 14 dní od 17,00 hodin , počínaje 3. červnem  2018 . T.zn. další tréning 17.6. , 1.7. atd.

Libor HANČ - normistr : 702 674 377