Výstava trofejí a jarní svod loveckých psů jsou minulostí

07.04.2016 20:42

Chovatelská přehlídka trofejí a svod loveckých psů v okrese Kladno

Magistrát města Kladna a Městský úřad Slaný, jako úřady pověřené státní správou myslivosti, uspořádaly již podeváté ve spolupráci s ČMMJ OMS Kladno a Mysliveckým spolkem „Smejcenina“ Žilina tuto tradiční mysliveckou a kynologickou akci v Žilině. Sešli jsme se opět v Penzionu Žilina. Nacházíme zde optimální podmínky prostorové – park před penzionem pro svod psů, sál penzionu pro výstavu trofejí. Restaurace poskytuje po celý den účastníkům potřebné zázemí.

Akci zahájili vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Ing. Radovan Víta a předseda ČMMJ OMS Kladno Ing. Petr Frühauf.

Ke slavnostní atmosféře přispělo trubačské kvarteto a přítomnost sokolníků s loveckými dravci.

Členové Mysliveckého spolku Žilina připravili vše pro úspěšný průběh akce. Spolu s trofejemi si mohli návštěvníci prohlédnout prodejní výstavu obrazů s mysliveckou tématikou, výstavu loveckých šperků a potřeby pro myslivce a kynology, vyrobené z kůže. Po celou dobu výstavy byly promítány filmy, zaměřené na přírodu a myslivost.

Svodu loveckých psů, které posuzoval pan Petr Buba, se zúčastnilo 36 ohařů a 24 psů ostatních plemen. Po celou dobu se svod těšil pozornosti kynologů i myslivecké veřejnosti.

Na chovatelskou přehlídku bylo předloženo 111 trofejí srnců, 9 muflonů,             3 jelenů lesních, 3 daňků, 1 jelena sika Dybowského, 1 jelena sika japonského a 6 kňourů.

Ozdobou přehlídky bylo 6 trofejí muflonů z honitby HS Třebichovice, s bodovou hodnotou dosahující zlaté medaile. Z ostatních trofejí jen jedna srnčí získala  medaili  bronzovou.

Poměrně vysoké bylo zastoupení velmi slabých srnců v první věkové třídě. Je to zřejmě dáno tím, že mírná zima umožnila jejich přežití.

Úspěšná akce měla i stinné stránky. Je s podivem, že mnozí myslivci nevěnují náležitou péči úpravě a označení svých trofejí. Dobré jméno jim pak na výstavě určitě nedělají.

Předkládání trofejí není povinné. Mnozí představitelé honiteb toho využívají a trofeje jednoduše nechají doma. Tak tomu letos bylo u 11 honiteb, tedy u plné jedné čtvrtiny. Je to škoda. Přehlídky trofejí podávají obraz o úrovni chovu v jednotlivých honitbách a jsou i příležitostí k setkání myslivců a k výměně zkušeností na počátku mysliveckého roku.

Jsme přesvědčeni, že příští rok, kdy se  tato  akce v Žilině bude konat již  po desáté, bude opět úspěšná a věřme, že bude také obeslána větším počtem honiteb.

Ing. Petr Frühauf