Zahájení okresního mysliveckého sněmu - upozornění

19.04.2017 19:12

Pozvánkou je sněm svolán na 16. hodinu. Bude však ponecháno 30 až 45 minut na to, aby mohli účastníci na sněm včas dorazit. K tomu, aby se sněm mohl platně usnášet, je zapotřebí účasti alespoň 10 procent, to je 33 členů. Pokud se tento počet nedostaví, je sněm hodinu po stanoveném zahájení schopen se usnášet při jakékoliv účasti.