Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek 2018

01.05.2018 19:36

22. dubna 2018 se v Penzionu Žilina uskutečnily zkoušky uchazečů o první lovecký lístek. Ze dvanácti přihlášených se ke zkoušce dostavilo 8 adeptů. Tři požádali o odklad zkoušky.

Zkoušce se podrobilo 8 uchazečů, z toho 6 žen. S vyznamenáním prospělo 5 uchazečů, jeden prospěl a dva ( a to oba muži ) neuspěli z jednoho předmětu. Opravnou zkoušku z tohoto předmětu mohou vykonat 28.5.2018.

Další kurz uskuteční OMS Kladno počátkem roku 2019.