Zkoušky z norování

14.04.2015 11:00

Okresní myslivecký spolek ČMMJ KLADNO

pořádá

 

Z K O U Š K Y   Z   N O R O V Á N Í

 

v sobotu dne 30. května 2015

 

Sraz účastníků v 8.00 hodin na umělé noře v TŘEBÍZI

Směr: v Třebízi u telefoního vysílače

 

Zahájení zkoušek v 9:00 hodin. Sraz účastníků v 8:00 u umělé nory

 

Organizace………………………………………………….OMS Kladno

Administrativní práce………………………………………Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích……………………………………….deleguje OMS ČMMJ Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Zkoušky se konají za každého počasí, zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ.

Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze.

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování /primovakcinace/ nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít s sebou vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

Doprava účastníků na vlastní náklady.

Občerstvení zajištěno.

 

Poplatky za zkoušky:

Účastníci - členové ČMMJ z okresu Kladno 500,- Kč / sleva 33,3% /

- členové ČMMJ z jiných okresů 600,-Kč / sleva 20% /

- nečlenové ČMMJ 750,- Kč

 

Případné dotazy – tel.: PO, 9.00 - 16.00

či mob. tel.: 606 646 844

 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ

 

Viktor Veselý, v.r.

předseda KK OMS ČMMJ Kladno, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kladno