Zvýšení členských příspěvků

21.06.2018 11:26

 

 

Dne 9.6.2018 byl  Sborem zástupců schválen návrh na zvýšení členských příspěvků (ČP).

Sbor zástupců ČMMJ, z.s. přijal ohledně tohoto materiálu následující závazné usnesení:

 

    Schválil:

 Zvýšení členského příspěvku od r. 2019 s realizací od 1.10.2018 (MINIMUM)

 

                                základní ČP       snížený ČP I.      snížený ČP II.

OMS                          540                         255                        540

Halali                         250                        250                             0

Sekretariát                205                        140                        205

FPR ČMMJ                  5                             5                             5

Celkem                  1000                        650                        750

 

 

Zvýšená výše členských příspěvků platí pro členský příspěvek vybíraný na rok 2019 a následující roky od 1. 10. 2018. Do 30. 9. 2018 je členský příspěvek na rok 2019 a následující roky ve

stávající výši. Dovýběr u již předplacených ČP nebude prováděn. Pro rok 2018 platí dosavadní výše členského příspěvku. Výše varianty členského příspěvku STANDARD a EXCLUSIVE se odvíjí od zvýšeného ČP ve variantě MINIMUM.

V nové Myslivosti vyjde přehledná tabulka stávající  a zvýšené výše členského příspěvku a jeho dělení a odvodu všech variant ČP. Měla by být v Myslivosti vytisknuta tak, aby bylo možno vytrhnout a používat v praxi.

 

 

Vysvětlivka: Varianty ČP se vztahují k pojištění u Pojišťovny Halali. Minimum je dosavadní výše 250 Kč, Standard 450 Kč a Exclusive 950 Kč.  

Varianty Standard a Exclusive rozšiřují okruh pojištěných činností (např. i v běžném občanském životě) a výši plnění za pojistné události.