Aktuality

NATURA VIVA 2024

15.05.2024 21:55
Myslivecký spolek Vysoký Švermov pořádá zýjezd na prodejní výstavu konanou v Lysé nad Labem 26.5.2024-odjezd autobusem ze Švermova je v 8.30 hod. Další zastávka je v Brandýsku cca 8.35 hod. Návrat je předpokládán mezi 15:30-16:30 hod, dle dohody účastníků. Cena dopravy : 150,-Kč Vstupné: dospělí:...

Kancelář OMS 7.5.

06.05.2024 11:43
Kancelář OMS Kladno bude 7.5.2024 otevřena od 13:00 hod

Okresní myslivecký sněm 2024

15.04.2024 15:24
  POZVÁNKA     Okresní myslivecký spolek Kladno   pořádá ve čtvrtek 16. května 2024   v Restauraci Velká Dobrá, Karlovarská ul. 315     Okresní myslivecký sněm   Prezence od 16,30 hodin, zahájení v 17,00 hodin.     Na sněm jsou pozváni všichni...

propozice ke kynologickým akcím najdete v sekci kynologie, vždy zhruba měsíc před pořádáním akce

02.04.2024 11:47

Propozice "Prase na průseku"

29.03.2024 10:54
Okresní přebor: PRASE NA PRŮSEKU Pořadatel: Střelecká komise OMS ČMMJ Kladno Datum konání: neděle  9.6.2024   Místo konání: střelnice Halda Buštěhrad Prezentace: 8,30 hod. Zahájení   9,00  hod. Ředitel soutěže: Ing. P. Frühauf Hlavní rozhodčí: J.Freiberg Rozhodčí: S....

Výstava trofejí a jarní svod loveckých psů

19.03.2024 23:08

Kurz myslivosti 12.3.2024

19.02.2024 10:55
Kuzr Myslivosti- o první lovecký lístek otevíráme 12.3. od 17:00 hod v kanceláři OMS Kladno

UPOZORNĚNÍ

03.01.2024 05:31
POZOR  16.1.2024 bude kancelář OMS otevřena až od 16:00 hod - do 17:30 v případě potřeby volejte 603721382

Myslivecký ples 2024

30.11.2023 20:09

UPOZORNĚNÍ

28.11.2023 11:18
12.12. Bude kancelář OMS otevřena až v odpoledních hodinách od 14:00 hod- do 17:30 hod.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

O nás

Okresní myslivecký spolek Kladno je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou.
K 15.březnu 2015 eviduje 330 členů. K 30.9.2017 se počet zvýšil na 351 členů, t.j. o 6,4 %.
Okresní myslivecký spolek sdružuje myslivce s cílem zapojit jich do činnosti největší myslivecké organizace v ČR co nejvyšší počet. Spolupracuje i s ostatními organizacemi
a spolky, které mají vztah k myslivosti a ochraně přírody.
OMS organizuje v součinnosti s uživateli honiteb kynologické, střelecké, kulturní, vzdělávací a společenské akce, propaguje myslivost u školní mládeže.
Spolu s orgány státní správy myslivosti se podílí na každoročních výstavách a hodnocení trofejí.
V okrese Kladno je uznáno a působí 45 honiteb, z toho 22 (včetně obory Lány) spadá po linii státní správy pod Magistrát města Kladna, 23 pod Městský úřad Slaný.
      Celková. rozloha okresu je 719,61 km2 (71961 ha). Hustota zalidnění je 211 obyvatel na km2  (ČR v průměru 133). V okrese je 100 obcí, z toho 8 měst a 2 městyse.
Z celkové plochy okresu je 69,9% zemědělských pozemků, které z 90,2% tvoří orná půda. Lesy zaujímají 17,4% rozlohy okresu.
K 31.12.2010 činila celková honební plocha 59922 ha, to je 83,8% z celkové plochy okresu. Ve vlastní režii je provozováno 6 honiteb, pronajato je39 honiteb.
Průměrná výměra honitby (bez Lánské obory) je 1294 ha, nejmenší 521 ha, největší 4861 ha. 
Ve všech honitbách trvale vykonávalo právo myslivosti k 31.12.2010 celkem 724 osob. To je však údaj ze statistického výkazu Mysl 1-01, který vychází z údajů jednotlivých honiteb.Pomíjí skutečnost, že někteří myslivci vykonávají právo myslivosti v několika honitbách a jsou tedy započteni několikrát. Skutečný počet myslivců, vykonávajících právo myslivosti v honitbách okresu je tedy nižší. Na druhé straně mnozí myslivci nejsou v žádné honitbě okresu, nebo působí v honitbách mimo okres Kladno. Přesný údaj o počtu myslivců nelze z přístupných podkladů získat.

Honitby

Honitby

11.03.2011 12:18
Honitby okresu Kladno     V působnosti Magistrátu města  Kladno Honitba Držitel Uživatel Vel. ha 1.   Žilina HS Žilina MS Smejcenina Žilina 937 2.  ...

Aktuality

Křivoklátská zvěřina

09.05.2023 14:09
Aktuální nabídka zvěřiny Křivoklátská zvěřina s.r.o. ceník 1_5_2023 HOSTOUŇ (1).pdf (129,3 kB)

Záchrana srnčat

02.05.2023 12:23
https://www.zachransrnce.czh

ZMĚNA termínu ZN

29.04.2023 06:36
Upozorňujeme na změnu termínu ZN konají se v neděli 4.6.2023

Okresní myslivecký sněm OMS ČMMJ,z.s. Kladno

11.04.2023 20:24
Okresní myslivecký sněm se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023 od 16 hodin v restauraci U Bejčků, Kladno - Švermov. Na programu budou zprávy předsedů odborných komisí, okresní dozorčí rady a zpráva předsedy OMS. Dále schválení výsledků hospodaření za rok 2022, plán činnosti a rozpočet na rok...

Okresní přebor K4M 15.4.2023

11.04.2023 18:37
Upozorňujeme na tradiční střelecký přebor pořádaný 15.4.2023 podrobnosti najdete v sekci Střelectví

upozornění

11.04.2023 12:37
Kancelář OMS Kladno 18.4.2023 otevřena od 12:30

Myslivecká výstava Brno

13.03.2023 20:33
V rámci oslav 100.výročí založení Myslivecké jednoty pro vás pořádáme zájezd na Výstavu myslivosti v Brně v neděli 23.4.2023. Pro členy OMS Kladno je cesta autobusem zdarma, pro ostatní 100,-Kč cestovné, vstupenku s pojištěním cesty v hodnotě 200,-Kč zaplaťte na účet OMS Kladno  č.ú....

Přednáška k ochraně srnčí zvěře

13.03.2023 20:16
Rádi bychom vás pozvali na přednášku k záchraně srnčat při senoseči   OMS ve spolupráci s firmou EKOPLANT, s.r.o. a  spolkem Zachraň srnče pořádá přednášku k záchraně srnčat při sečení. Přednáška je plánována na 11.4.2023 od 16.00 hod v zasedací místnosti Odborové rady SONP Kladno,Huťská...

chovatelská přehlídka TROFEJÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

10.03.2023 17:04

Nový kurz

02.03.2023 10:19
Nový kurz začíná 28. 3. 2023 od 16.00 hod v kanceláři OMS Kladno
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>