Aktuality

3.5. 2022 ZAVŘENO, otevřeno bude 4.5. od 16:30-18:00

28.04.2022 11:32

Pozvánka na okresní myslivecký sněm

22.04.2022 00:00
 OMS Kladno pořádá ve čtvrtek 12.5.2022 od 16:30 Okresní myslivecký sněm v prostorách bývalého SONP Kladno v zasedací místnosti Odborové rady SONP, Huťská 1496 Program: 1. Zahájení                 2. Vystoupení Ing....

změna místa setkání ZV 1.5.2022

20.04.2022 21:50
!!!Upozorňujeme na změnu místa konání ZV 1.5.2022 ve Vraném!!!! Sraz je v 8:00 hod v restauraci Na hřišti

Zachraňte srnčata

13.04.2022 11:21
Vážení přátelé, již pátým rokem zahajujeme kampaň ,,STOP SRNČATŮM - PREVENCE"! V minulém roce jsme úspěšně obsloužili 3.000 ha luk a tato metoda se ukazuje jako smysluplná a účinná. Je třeba jednat včas a umístit nosiče BIO10-S s injektovanou pachovou látkou do konce dubna. Vážení...

Chovatelská přehlídka 2022, informace

07.04.2022 11:13
Ve dnech 1. až 3. dubna se v sokolovně – penzionu Žilina, opět konala chovatelská přehlídka trofejí okresu Kladno. Předloženo bylo 151 srnčích parůžků, 16 trofejí jelena evropského a 5 jelena sika, 4 daňka, 7 muflona a zbraně jednoho kňoura. Pořadatelem přehlídky jsou orgány státní správy...

Chovatelská přehlídka trofejí volně žijící spárkaté zvěře

30.03.2022 17:28
   Magistrát města kladna - informace pro uživatele honiteb (PDF 103kB) 

Kurz uchazečů o první lovecký lístek

10.02.2022 22:12
Myslivecký kurz bude zahájen v neděli 20.3.2022 ve 13:00 hodin. Výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v Kladně v restauraci U Koně. Konat se bude vždy v úterý od 16:00 a neděli od 13:00 hodin. Cena  6.000 Kč zahrnuje kromě výuky také pojištění, učebnici, náklady na praktickou výuku střelby z...

Čerpání dovolené

28.01.2022 18:25
Ve dnech 31. ledna a 1.února 2022 bude kancelář OMS uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V únoru a březnu 2022 bude kancelář otevřena v době, uvedené v "Kontaktech". V nutných případech volejte na telefon 606 256 190. 

Kurzy uchazečů o 1. lovecký lístek a pro myslivecké hospodáře 2022

04.01.2022 17:42
OMS uspořádá v roce 2022 opět kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Zahájen bude v březnu, výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v Kladně. Konat se bude vždy v úterý a v neděli odpoledne v restauraci U koně v Kročehlavech. Cena kurzu je 6.000 Kč. Zahrnuje kromě výuky také pojištění, učebnici,...

Léčení parazitóz spárkaté zvěře, nabídka firmy Tekro, spol. s r.o.

24.11.2021 09:21
Dobrý den, vážení myslivci, dovoluji si vás informovat o možnosti léčení parazitóz spárkaté zvěře (mimo divokých prasat) v roce 2022. Odčervení je ve volnosti možné podávat pouze v termínu od 31.1. do 20.2.2022 a proto je nejvyšší čas začít jednat. Pro použití antiparazitárního léčiva...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

O nás

Okresní myslivecký spolek Kladno je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou.
K 15.březnu 2015 eviduje 330 členů. K 30.9.2017 se počet zvýšil na 351 členů, t.j. o 6,4 %.
Okresní myslivecký spolek sdružuje myslivce s cílem zapojit jich do činnosti největší myslivecké organizace v ČR co nejvyšší počet. Spolupracuje i s ostatními organizacemi
a spolky, které mají vztah k myslivosti a ochraně přírody.
OMS organizuje v součinnosti s uživateli honiteb kynologické, střelecké, kulturní, vzdělávací a společenské akce, propaguje myslivost u školní mládeže.
Spolu s orgány státní správy myslivosti se podílí na každoročních výstavách a hodnocení trofejí.
V okrese Kladno je uznáno a působí 45 honiteb, z toho 22 (včetně obory Lány) spadá po linii státní správy pod Magistrát města Kladna, 23 pod Městský úřad Slaný.
      Celková. rozloha okresu je 719,61 km2 (71961 ha). Hustota zalidnění je 211 obyvatel na km2  (ČR v průměru 133). V okrese je 100 obcí, z toho 8 měst a 2 městyse.
Z celkové plochy okresu je 69,9% zemědělských pozemků, které z 90,2% tvoří orná půda. Lesy zaujímají 17,4% rozlohy okresu.
K 31.12.2010 činila celková honební plocha 59922 ha, to je 83,8% z celkové plochy okresu. Ve vlastní režii je provozováno 6 honiteb, pronajato je39 honiteb.
Průměrná výměra honitby (bez Lánské obory) je 1294 ha, nejmenší 521 ha, největší 4861 ha. 
Ve všech honitbách trvale vykonávalo právo myslivosti k 31.12.2010 celkem 724 osob. To je však údaj ze statistického výkazu Mysl 1-01, který vychází z údajů jednotlivých honiteb.Pomíjí skutečnost, že někteří myslivci vykonávají právo myslivosti v několika honitbách a jsou tedy započteni několikrát. Skutečný počet myslivců, vykonávajících právo myslivosti v honitbách okresu je tedy nižší. Na druhé straně mnozí myslivci nejsou v žádné honitbě okresu, nebo působí v honitbách mimo okres Kladno. Přesný údaj o počtu myslivců nelze z přístupných podkladů získat.