O nás

Okresní myslivecký spolek Kladno je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou.
K 15.březnu 2015 eviduje 330 členů.
Okresní myslivecký spolek sdružuje myslivce s cílem zapojit jich do činnosti největší myslivecké organizace v ČR co nejvyšší počet. Spolupracuje i s ostatními organizacemi
a spolky, které mají vztah k myslivosti a ochraně přírody.
OMS organizuje v součinnosti s uživateli honiteb kynologické, střelecké, kulturní, vzdělávací a společenské akce.
Spolu s orgány státní správy myslivosti se podílí na každoročních výstavách a hodnocení trofejí.
V okrese Kladno je uznáno a působí 45 honiteb, z toho 22 (včetně obory Lány) spadá po linii státní správy pod Magistrát města Kladna, 23 pod Městský úřad Slaný.
      Celková rozloha okresu je 719,61 km2 (71961 ha). Hustota zalidnění je 211 obyvatel na km2 (ČR v průměru 133). V okrese je 100 obcí, z toho 8 měst a 2 městyse.
Z celkové plochy okresu je 69,9% zemědělských pozemků, které z 90,2% tvoří orná půda. Lesy zaujímají 17,4% rozlohy okresu.
K 31.12.2010 činila celková honební plocha 59922 ha, to je 83,8% z celkové plochy okresu. Ve vlastní režii je provozováno 6 honiteb, pronajato je39 honiteb.
Průměrná výměra honitby (bez Lánské obory) je 1294 ha, nejmenší 521 ha, největší 4861 ha. 
Ve všech honitbách trvale vykonávalo právo myslivosti k 31.12.2010 celkem 724 osob. 

Střelecká komise

Okresní přebor - kulový čtyřboj, malorážka 22.4.2017

22.04.2017 18:35
Letos jsme využili nabídky pana Zbyňka Ledvinky a uspořádali kulový přebor na jeho střelnici v Libušíně. Byla to dobrá volba. Střelnice je dobře vybavená a poskytuje i potřebné zázemí. To účastníkům přišlo velmi vhod. Počasí totiž spíše než duben připomínalo sychravý podzim. V klubovně jsme se...

Okresní přebor - lovecké kolo

11.04.2017 19:37
Okresní přebor v brokové střelbě na loveckém...

Okresní přebor - kulový čtyřboj, malorážka

11.04.2017 19:30
Okresní přebor v kulovém čtyřboji z...

Okresní přebor ve střelbě na běžícího kňoura

11.04.2017 19:21
Okresní přebor ve střelbě na běžícího kňoura PROPOZICE Pořadatel: Střelecká komise OMS ČMMJ Kladno   Datum konání: neděle 17.6.2017 Místo konání: střelnice Halda Buštěhrad   Prezentace: 8 hod. Zahájení 8.45 hod.   Ředitel soutěže: Ing. P. Frühauf Hlavní rozhodčí: J....

Plán střeleckých akcí ČMMJ OMS Kladno 2017

11.12.2016 19:30
-  22. dubna .... Okresní čtyřboj ve střelbě z malorážky ................. Střelnice Libušín -  27. května ... Okresní přebor lovecké kolo 1x20 ......................... Střelnice Halda Buštěhrad -  17. června ... Okresní přebor "Běžící kňour", malor. 20 ran ........ Střelnice Halda...

Běžící kňour

29.08.2016 13:56
Podzimní přebor ve střelbě na běžícího...

Propozice - běžící kňour

25.04.2016 14:50
 Okresní  přebor ve střelbě na běžícího kňoura                                            ...

Propozice

25.04.2016 14:42
Okresní přebor v brokové střelbě na loveckém kole                            ...

Přijďte si vystřelit

16.04.2016 13:45
Okresní přebor v kulovém čtyřboji z malorážky                                   PROPOZICE   Pořadatel: Střelecká komise OMS ČMMJ Kladno   Datum konání:  23.4.2016 Místo konání: střelnice...

Střelecké akce OMS Kladno v roce 2016

31.03.2016 21:24
23. dubna         Malorážka 4KM, střelnice Vinařice - Mayrovka, od  9,00 hodin 29. kvěna         Okresní přebor na loveckém kole , 1x LK, střelnice Halda Buštěhrad, od 9,00 hodin 12. června        Okesní přebor , běžící kňour 20 ran,...
1 | 2 | 3 >>

O nás

Kalendář střeleckých akcí OMS ČMMJ Kladno 2014

08.04.2014 10:55
27.duben ..... Okresní přebor - čtyřboj malorážka (K4M), Vinařice-Majrovka28. červen ... Pohár Poldi, halda Buštěhrad (klub Poldi broky) 16. srpen ..... Memoriál Chýského (klub Poldi broky), vys. věž, lov. kolo,...

Letní myslivecký tábor

19.03.2014 20:30
Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pořádá v termínu od 13.7.- 26.7.2014   LETNÍ    MYSLIVECKÝ   TÁBOR   pro děti ve věku 7-15 let   Přihlášky naleznete na web stránkách OMS  www.myslivost.cz/omshradeckralove   v sekci Letní myslivecký...

Okresní myslivecký sněm

16.10.2013 11:34
Okresní myslivecký sněm    14. května 2013 se konal v Kladně okresní myslivecký sněm. Okresní myslivecká rada na něm skládala účty ze své práce za uplynulý rok. Za ČMMJ se zúčastnil místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Slabý.   Zprávy o činnosti podali předsedové...

Aktuality

Zahájení okresního mysliveckého sněmu - upozornění

19.04.2017 19:12
Pozvánkou je sněm svolán na 16. hodinu. Bude však ponecháno 30 až 45 minut na to, aby mohli účastníci na sněm včas dorazit. K tomu, aby se sněm mohl platně usnášet, je zapotřebí účasti alespoň 10 procent, to je 33 členů. Pokud se tento počet nedostaví, je sněm hodinu po stanoveném zahájení schopen...

Okresní myslivecký sněm 2017

18.04.2017 15:25
                       POZVÁNKA  ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno pořádá ve čtvrtek 18. května 2017 od 16. hodin,  v restauraci Baráčnický dům, M. Horákové 403  (U...

Dětský den s myslivostí 2017

18.04.2017 15:13
Po úspěchu loňského dětského dne  připravuje tuto akci ČMMJ OMS Kladno letos znovu. Uskuteční se 10. června ve spolupráci a v prostorách Centra ekologické výchovy Čabárna, za finanční pomoci Magistrátu města Kladna. Podrobné informace budou včas zveřejněny. Těšíme se na hojnou účast dětí i...

Chovatelská výstava trofejí a svod psů loveckých plemen 2017

07.04.2017 18:37
Už podesáté se chovatelská přehlídka a svod uskutečnily v Penzionu Žilina. Výstava byla třídenní, od 31. března do 2. dubna . Slavnostně byla zahájena 1. dubna, současně byl zahájen také svod psů loveckých plemen. Organizátorem přehlídky je státní orgán řízení myslivosti, odbor životního prostředí...

Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek

19.03.2017 16:17
Zkušky se uskuteční v sobotu 25. března 2017 v Penzionu Žilina. Zahájení v 8,00 hodin. Ke zkoušce je nutné přinést záznamník s potvrzenými údaji o teoretické a praktické přípravě.

Chovatelská výstava trofejí

28.02.2017 12:57
Chovatelská výstava trofejí za rok 2016 se bude konat ve dnech 31. března až 2. dubna 2017 v Penzionu Žilina. Slavnostní zahájení bude v sobotu 1. dubna od 9,00 hodin. V sobotu se uskuteční také svod loveckých psů. Výstava je spojena s řadou doprovodných akcí a prodejních výstav. Žádáme zástupce...

Zahájení mysliveckého kurzu

28.02.2017 12:43
Kurz uchazečů o 1. lovecký lístek bude zahájen v úterý 4. dubna 2017 v restauraci U koně, ul. Dr. Steinera 10, Kladno - Kročehlavy. Výuka bude probíhat vždy v úterý od 17 hodin a v neděli od 13 hodin. Cena 5.000 Kč zahrnuje také učebnici, pojištění, výcvik ve střelbě.  Další informace lze...

Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek

02.02.2017 15:09
OMS připravuje otevření dalšího kurzu pro uchazeče o první lovecký lístek. Při dostatečném počtu zájemců bude kurz zahájen v březnu až dubnu 2017 v Kladně nebo ve Slaném podle toho, z které oblasti bude většina uchazečů. Cena kurzu je 5.000 Kč. Přihlásit se je možné každé pondělí od 10 do 16 hodin...

Druhý okresní myslivecký ples se vydařil

01.02.2017 09:46
28. ledna 2017 se uskutečnil v Domě kultury Kladno již druhý (první po třicetileté přestávce byl v loňském roce) okresní myslivecký ples. Po loňských zkušenostech se podařilo zapojit do přípravy a podpory plesu podstatně více myslivců i honiteb. Zvláště oceňujeme příspěvky do zvěřinové tomboly. Ta...

Okresní myslivecký ples 2017

06.11.2016 14:48
Okresní myslivecký spolek Kladno uspořádal v lednu 2016 po třicetileté přestávce okresní myslivecký ples. Akce byla veřejností i myslivci velmi kladně přijata. Nepochybně přispěla k propagaci myslivosti v kladenském okrese a ke zlepšení vstahu veřejnosti k myslivcům. Proto jsme připravili ples i v...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

O nás

Kalendář střeleckých akcí OMS ČMMJ Kladno 2014

08.04.2014 10:55
27.duben ..... Okresní přebor - čtyřboj malorážka (K4M), Vinařice-Majrovka28. červen ... Pohár Poldi, halda Buštěhrad (klub Poldi broky) 16. srpen ..... Memoriál Chýského (klub Poldi broky), vys. věž, lov. kolo,...

Letní myslivecký tábor

19.03.2014 20:30
Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pořádá v termínu od 13.7.- 26.7.2014   LETNÍ    MYSLIVECKÝ   TÁBOR   pro děti ve věku 7-15 let   Přihlášky naleznete na web stránkách OMS  www.myslivost.cz/omshradeckralove   v sekci Letní myslivecký...

Okresní myslivecký sněm

16.10.2013 11:34
Okresní myslivecký sněm    14. května 2013 se konal v Kladně okresní myslivecký sněm. Okresní myslivecká rada na něm skládala účty ze své práce za uplynulý rok. Za ČMMJ se zúčastnil místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Slabý.   Zprávy o činnosti podali předsedové...

Fotogalerie: Okresní přebor na běžícího kňoura